Telefoonnummer

06-33885173

veenendaalyoga@gmail.com

veenendaalyoga@gmail.com

woensdag

19.00-20.00 uur/ 20.15-21.15 uur

Abonnement vormen:

 1. 10 lessen aaneengesloten. De 1e keer kan op elk moment ingestroomd worden. Als u na 10 aaneen gesloten lessen de yogalessen wilt voortzetten dan sluiten de oude en nieuwe lessen op elkaar aan. Mocht u tussen de lessen een korte stop willen dan dient u dat vooraf te melden bij de docent. Achteraf is dit niet mogelijk. Uw plek wordt niet gereserveerd.
 2. Strippenkaart van 10 lessen. De lessen hoeven niet aaneengesloten gevolgd te worden. De strippenkaart is 15 weken geldig na aanvang van de eerste les. Schoolvakanties worden niet meegerekend. Mocht na 15 weken de strippenkaart niet vol zijn dan kunt eenmalig voor € 5,- de kaart voor 4 weken verlengen.

Tarieven:

 1. 10 aaneengesloten lessen is:       € 80,-
 2. 10 lessen los te volgen binnen 15 weken ( strippenkaart) :       € 88,00

Betaling:

 1. Het is gewenst om via een tikkie te betalen. U ontvangt een tikkie voor aanvang van de nieuwe periode. Indien u dit niet prettig vindt om via een tikkie te betalen, dan kunt het lesgeld over maken naar IBAN NL 33 INGB 0001 1190 00 t.n.v. C. Kruidbos- van Wijk. Vermeld svp yoga en uw naam.

Aanmelden:

 1. Voor een binnen yogales dient u te reserveren via supersaas. Op de yogasite vind u een knop met Reserveren ( alleen voor leden).
 2. Voor nieuwe leden wordt er een inlogcode aangemaakt. Uw email adres is uw gebruikersnaam, het wachtwoord is yxxxxxa.
 3. Bij de buitenlessen kunt u zich aanmelden via een whatsappbericht naar de docent.

Regels.   

 • YogaVeenendaal hanteert vaste groepen. Het is niet mogelijk om per les te switchen naar een ander tijdstip. Wel kan in overleg voor een langere periode naar een andere groep worden overgestapt.
 • Als er minder dan 3 cursisten zijn, dan gaat de les niet door. Indien het mogelijk is kan er bij uitzondering aangesloten worden bij de andere groep. Dit wordt gecommuniceerd via de groepsapp.
 • Als u zich heeft aangemeld dan kan u tot 17.00 uur de les kosteloos annuleren. Bij annuleren na dit tijdstip wordt de les in rekening gebracht.
 • Gemiste lessen, ( abonnementsvorm 10 lessen achter elkaar) kunnen niet worden ingehaald. Er kan geen restitutie plaats vinden.
 • De strippenkaart is niet overdraagbaar aan derden. Er kan geen restitutie plaats vinden.
 • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren (mag via een mail of whatsapp) en dient te gebeuren minimaal 2 lessen voordat er weer contributie betaald moet worden. Dit geld ook bij een strippenkaart.
 • Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de yoga praktijk gesloten.
 • In de maand juli en augustus wordt er binnen geen lesgegeven. Regelmatig geven we workshops in de buitenlucht. Deze lessen zijn los te betalen of met de strippenkaart.
 • Het is raadzaam om eventuele lichamelijke klachten aan de docent te melden. De cursist is echter zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar lichaam en dient ook zelf waakzaam te zijn om niet over zijn/ haar grenzen heen te gaan. YogaVeenendaal is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures.
 • Mocht het voorkomen dat de cursist langere tijd afwezig is bijv. bij ziekte ed. dan dient men contact op te nemen met de docent.
 • De toegang tot de school de Blink gaat middels een toegangscode. Deze code mag niet met derden gedeeld worden.
 • Indien u parfum of deodorant gebruikt dan verzoeken wij u dat niet overdadig te doen. Geur is erg persoonlijk en wat voor de een heerlijk is kan voor andere cursisten als storend worden ervaren.

Overig:

 1. Zaken waar dit reglement niet in voorziet wordt per geval door YogaVeenendaal bekeken.
 2. Het inschrijfformulier wordt na elke nieuwe afnamen van aaneen gesloten lessen of een strippenkaart stilzwijgend verlengd. Indien er tussentijds wijzigingen plaats vinden wordt er in de groepsapp een addendum geplaatst.
 3. Voor reclamedoeleinden maken wij gebruik van foto’s. Indien u niet op de foto wilt, dan kunt u dat op het inschrijfformulier vermelden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de docent.