Ukkie-fun is ontstaan vanuit mijn yoga achtergrond en door mijn werk met kinderen. Ik ben 10 jaar peuterjuf geweest op VVE op peuterspeelzalen en ik ben nu werkzaam als jeugdhulpverlener met kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. De kinderen op de peuterspeelzaal hadden veelal een taalachterstand of andere ontwikkelingsproblemen. Als je de taal niet verstaat is het moeilijk om geconcentreerd naar een boekje te luisteren. Ik merkte dat als ik bij de plaatjes van het boek yoga bewegingen deed, kinderen langer betrokken bleven bij het boekje maar ook sneller de Nederlandse woorden leerden van wat ze zagen.

Vanuit kinderyoga wordt er niet altijd visueel gewerkt maar er wordt  vaak een avontuur verteld waarbij de kinderen bewegingen doen. Maar ook dat was moeilijk voor de kinderen waar ik mee werkte omdat als je niet weet wat een leeuw is je er ook geen voorstelling van kan maken. Dus een bewegingsles ondersteunde ik weer met praatplaatjes. Gaandeweg ontwikkelde dit zich tot een eigen manier van yogales geven aan kinderen. Deze lessen zijn erg visueel, ingaand op de initiatieven van de kinderen en ook de zintuigen worden aangesproken.( wat zie, wat hoor je, wat voel en soms ook wat proef je) 

Peuteryoga heeft een andere opzet dan yoga voor volwassenen. Het gaat bij peuteryoga er niet om dat de aandacht naar binnen wordt gekeerd. Peuters zijn juist net bezig om zichzelf te ontdekken ( het ego begint zich te ontwikkelen). Peuters merken dat er een wereld buiten is. Peuteryoga is dan ook bedoelt om op een speelse wijze een plekje in te nemen in deze wereld.  Als een peutertje niet mee wilt doen met de oefening dan wordt dat gerespecteerd. Er is geen goed of fout.