Lesinformatie

klkljkjl

Prijzen

U kiezen voor de volgende tarieven:  10 lessen ( aaneengesloten): € 75,00 U kunt elk gewenst moment instromen.  15 lessen ( aaneengesloten): € 105,00 U kunt elk gewenst moment instromen.  10 strippenkaart: € 87,50. U kunt elk gewenst moment instromen  U kunt 10 keer gebruik maken van uw strippenkaart binnen 15 weken na de startdatum. ( vakanties worden niet meegerekend)  …